This website requires JavaScript.
Головна
Каталог продукції
Меню

Є запитання? Телефонуйте:

Прийом онлайн замовлень:
пн-нд: з 9.00 до 18.00

img

Договір публічної оферти

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією https://torosgroup.com.ua , керований ТОВ «МЕДТЕХНІКА ТОРОС», далі за текстом «Продавець» укласти договір купівлі-продажу Товарів, дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі по тексту – «Договір» розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця - https://torosgroup.com.ua далі «Інтернет-магазин - сайт».

Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

Договір вважається укладеним з моменту прийняття Покупцем пропозиції Продавця укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, факту оплати Покупцем замовлення на умовах цього договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-магазині - сайті Продавця.

1. Визначення термінів

1.1. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому згідно із законодавством України, надано пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцями.

1.2. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі згідно зі ст. 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті.

1.3. Акцепт - надання Покупцем повної і безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти даний Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним з нижче вказаних способів:

  1.3.1. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на e-mail, розміщений на Сайті;

  1.3.2. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару за фізичною адресою Продавця, який вказаний на Сайті;

  1.3.3. шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим Замовленням Товару на телефонні номери, які вказані на Сайті;

  1.3.4. шляхом відправлення Покупцем за допомогою системи, розміщеної на Сайті, Замовлення на Товар;

  1.3.5. усного замовлення Товару за телефоном або в офісі Інтернет-магазину

1.4. Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.5. Інтернет-магазин – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи або послуги шляхом здійснення електронної угоди.

1.6. Покупець – фізична особа, юридична особа або ФОП, що уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

1.7. Продавець – юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДТЕХНІКА ТОРОС», яка створена і діє відповідно до чинного законодавства України.

1.8. Замовлення - окремі позиції з асортиментного переліку Товару, зазначені Покупцем при розміщенні Замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом, визначеним даним Договором.

1.9. Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцеві в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на платних або безкоштовних умовах, що погоджується при прийняття замовлення.

1.10. Істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Продавця, після його усунення проявляється знову з незалежних від Покупця причин і при цьому володіє одним з перерахованих нижче ознак:

1.10.1. недолік взагалі не може бути усунутий;

1.10.2. усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;

1.10.3. недолік робить Товар істотно іншим, ніж передбачено Публічним договором.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві Товар, який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар та оплатити його вартість в порядку і на умовах, передбачених Публічних договором.

2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомиться з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору крім його публікації на Сайті.

2.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом цього Договору, реєстраційними даними Продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умовами доставки Товару і оплати вартості такої доставки, гарантійними зобов'язаннями щодо Товару, порядком розірвання даного Договору.

2.4. Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його форми, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристиками матеріалу, з якого Товар проведений і з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару і їх значення і згоден на придбання такого Товару з такими характеристиками.

3. Оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошика», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від оформлення замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. прізвище, ім'я Покупця;

3.3.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

3.3.3. контактний телефон.

3.3.4. Ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

3.3.5. документ, підтверджуючий особистість (якщо Покупець являється пенсіонером і потребує знижки 10%).

3.4. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

3.5. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншої Сторони. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

3.6. При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. Цієї Оферти) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти.

3.7. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.9. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

4. Ціна, оплата і доставка Товару

4.1. Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривнях з урахуванням ПДВ.

4.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує  відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

4.4. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через оператора інтернет-магазину.

4.5. У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупця за замовлений Товар, Продавець залишає за собою право не поставляти (не передавати) Покупцю Товар, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення/дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи по їх усуненню з метою належного оформлення замовлення і прийняття його до виконання Продавцем.

4.6. У разі, якщо Покупцем обрано Товари, загальна вартість яких в одному замовленні Покупця становить 300 (триста) і менше грн, згідно діючих цін на момент оформлення Замовлення, продаж Товарів, здійснюється, тільки за умови отримання 100 % попередньої оплати вартості такого замовлення (Товару).

4.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок або в касу Продавця.

4.8. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар, доставка замовленого Товару здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Оплата і Доставка».

4.9. Доставка замовленого Товару здійснюється наступними способами:

4.9.1. кур'єрською або експедиторської службою за рахунок Покупця;

4.9.2. Покупцем зі складу Продавця;

4.9.3. інший експедиторської службою за рахунок Покупця.

4.10. У разі доставки Товару кур'єрською або експедиторської службою, відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцеві несе кур'єрська або експедиторська служба.

4.11. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцеві протягом 3-5 (трьох-п’яти) робочих днів з моменту отримання Замовлення в разі наявності Товару на складі у Продавця. У разі відсутності Товару на складі Продавця, при замовленні такого Товару, покупцеві надається орієнтовна інформація про можливу дату поставки такого Товару.

4.12. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю, у строки, визначені цим Договором. Строк доставки товару залежить від виду Товару, його габаритів, виробника, наявності чи відсутності Товару на складі Продавця, тощо.

4.13. При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.14. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару. Під час прийняття товару, Покупець приймає товар за кількістю та якістю, щодо видимих дефектів товару. Прийняттям такого товару Покупець підтверджує відсутність претензій за кількістю та якістю Товару (окрім прихованих недоліків, або таких, які не можна виявити при прийняття Товару). 

4.15. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту 100% (сто) оплати вартості Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем. 

4.16. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару у разі відсутності Товару в наявності (на складі).

4.17. Продавець залишає за собою право змінювати ціну Товару до моменту оформлення Замовлення без попередження Покупця.

5. Права та обов’язки Сторін

5.1. Продавець зобов’язаний:

5.1.1. Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2. Продавець має право:

5.2.1 Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3 Покупець зобов'язується:

5.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2 На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

6. Повернення та обмін Товару

6.1. Покупець має право на повернення Продавцеві непродовольчого товару належної якості, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням. Покупець має право на повернення товару належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не враховуючи дня купівлі. Повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару. Право на повернення товару належної якості не розповсюджується на товари, включених до Переліку товарів, що не підлягають поверненню або обміну на підставі, Постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів".

6.2. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості можливо за умови, що Товар належної якості підлягає обміну та поверненню, здійснюється протягом 7 (семи) календарних днів для фізичних осіб Покупців та 30 (тридцяти) календарних днів для юридичних осіб або фізичних осіб підприємців, з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог, передбачених п. 6.1. Договору.

6.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

6.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця, здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

6.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право звернутись у сервісний центр (інформація про сервісні центри наведена або в гарантійному талоні, або на сайті виробника, або продавця) на проведення гарантійного ремонту, усунення недоліків.

6.6. Розгляд вимог, передбачених Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

6.7. Колір і форма Товару може відрізнятися від оригіналу в залежності від специфіки передачі зображення монітора. Незначна невідповідність кольорової гами товару, що може відрізнятися від оригіналу товару виключно через різну кольорову передачу моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей не є істотним недоліком та не є підставою для повернення товару належної якості.

6.8. Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, який не підлягає обміну та поверненню, а також Товар, що має індивідуально-визначені властивості, якщо зазначений товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав, (в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація та інше). Підтвердженням того, що товар має індивідуально-визначені властивості, є відмінність розмірів товару та інших характеристик, що вказані в інтернет-магазині.

6.9. Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною на сайті в розділі «Контакти».

7. Відповідальність

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

7.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і / або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8. Конфіденційність і захист персональних даних

8.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

8.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

8.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

9. Строк дії Договору

9.1. Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань Продавцем і Покупцем.

9.2. Публічний договір може бути достроково припинено:

9.2.1. за взаємною згодою Продавця і Покупця;

9.2.2. за рішенням суду;

9.2.3. в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органу;

9.2.4. в разі відсутності Товару в наявності (на складі) і відмови Покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

9.3. Сторони домовилися, що у разі розірвання цього Договору з ініціативи Покупця або відмови Покупця від доставки і передачі Продавцем Товару, після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару у Продавця, в такому випадку Продавець має право повернути кошти Покупцеві, з вирахуванням витрат доставки в обидві сторони.

10. Інші умови

10.1. Всі суперечки, які виникли в зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням умов Публічного договору вирішуються шляхом проведення переговорів.

10.2. Спори, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку згідно чинного законодавства України.

10.3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсність Публічного договору в цілому, оскільки можливо припустити, що цей Публічний договір міг би бути укладений без включення в нього таких положень.

10.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) повідомлений про включення добровільно наданих Продавцю власних персональних даних до бази персональних даних «Контрагенти».

10.5. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення Замовлення, він (покупець) ознайомлений з правами, які передбачені Законом України «Про захист персональних даних».

10.6. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження і передачу (поширення) своїх персональних даних третім особам, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», виключно з метою, передбачених цим Договором, суб’єктам, пов’язаних з реалізацією цієї мети.

10.7. Покупець надає свою згоду на зберігання своїх персональних даних протягом 75 (сімдесяти п’яти) років.

10.8. Покупець надає доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних Продавця «Контрагенти», третім особам у випадках і порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (поширення) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти», якщо така передача (поширення) здійснюється виключно з метою, передбаченою цим Договором.

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

Сайт https://torosgroup.com.ua

ЄДРПОУ/РНОКПП – 44522572

Адреса: Юридична: 08139, Київська обл., Бучанський р-н, с. Білогородка, вул. Величка        Михайла, буд. 18-Б, кв. 103

Фактична: м. Київ, проспект Перемоги, 123